Eva a Jan Kynclovi

Eva a Jan Kynclovi
11.

Pátek 26. 11.

Psychosomatický koncept nemoci a léčení se zaměřením na práci Zdravotního klauna

Pro udržení dlouhodobého zdraví a úspěšnou léčbu je nutné, aby se lékař i léčený soustředili na všech pět aspektů bytí: biologický, psychologický, sociální, spirituální a energetický. Prací se sociálním aspektem v lékařském prostředí se věnuje Zdravotní klaun. Přednáška ozřejmí nejen principy práce, ale i celkovou filozofii a výcvik Zdravotního klauna. Speciální pozornost včetně kazuistiky věnujeme multioborovému muzikoterapeutickému projektu na oddělení dětské NIP.