Jan Kyncl

14:55-15:25

Čtvrtek 3. 11. 2022

Psychosomatický koncept nemoci a léčení se zaměřením na práci Zdravotního klauna

ANOTACE

Pro udržení dlouhodobého zdraví a úspěšnou léčbu je nutné, aby se lékař i léčený soustředili na všech pět aspektů bytí: biologický, psychologický, sociální, spirituální a energetický. Prací se sociálním aspektem v lékařském prostředí se věnuje Zdravotní klaun.

Přednáška ozřejmí nejen principy práce, ale i celkovou filozofii a výcvik Zdravotního klauna. Speciální pozornost včetně kazuistiky věnujeme multioborovému muzikoterapeutickému projektu na oddělení dětské NIP.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Studium:

 • 1994 Vystudoval obor příčná flétna pod prof. Mariem Mesany na Konzervatoři J. Ježka v Praze
 • 2001-dosud Kompozice divadelní a rozhlasové hudby
 • 2004-dosud Studium u Shaktidhar Iyer v Bangalore (IND) klasickou indickou hudbu, obor bansuri
 • 2017-2018 Vystudoval Celostní muzikoterapii I na Filozofické fakultě UPOL pod vedením PhDr. Lubomíra Holtzera 
 • 2018 Certifikace Zdravotního klauna na Steinbeis University Berlin (praxe od roku 2008)
 • 2019 Studium Muzikoterapie na Pedagogické fakultě UPOL pod doc. Mgr. Jiřím Kantorem, Ph.D.

Praxe:

 • 2008-součastnost
  práce zdravotního klauna pro organizaci Zdravotní klaun
  https://www.zdravotniklaun.cz/
 • 2018-součastnost
  pravidelná muzikoterapeutická péče o klienty s Down syndromem
  http://www.usmevy.cz/
 • 2017-součastnost
  herecká a muzikoterapeutická spolupráce s divadelním souborem Aldente
  https://www.divadloaldente.cz/lide/jan-kyncl/
 • 2019-součastnost
  vedení muzikoterapeutického projektu na NIP v nemocnici Hořovice