Mgr. Jana Pilecká

14:05-14:30

Čtvrtek 3. 11. 2022

Homeopatická léčba v rámci rodinného systému

ANOTACE

Ve své kazuistice popisuji celkový vývoj onemocnění 73 letého pacienta a možnosti homeopatické léčby nejen u něj, ale u celé jeho rodiny. Každý z rodiny se vyrovnává svým osobitým způsobem se závažnou chorobou svého manžela, tatínka a dědečka.

Homeopatická léčba má své nezastupitelné místo od předoperační péče až po terminální stádium péče o pacienta.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Vzdělání:

  • 2017 Příprava na atestaci v oboru Klinická farmacie, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ČR
  • 2016-2017 Roční stáž na oddělení klinické farmacie, Fakultní nemocnice Bulovka, Praha
  • 2016 Dokončení atestace, spec. Veřejné lékárenství, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví ČR
  • 2011-2012 Studium CEDH – druhý stupeň
  • 2010-2011 Studium CEDH – první stupeň
  • 2005-2010 Magisterské studium (Mgr.), Farmaceutická fakulta, Univerzita Karlova
  • 2009 Stáž v nemocnici IKEM, Praha
  • 2009 Lékarénská stáž v Lisabonu, Portugalsko

Pracovní zkušenosti:

 • 2018-dosud Odborný zástupce, lékárna Bellis
 • 2016-2018 Vedoucí farmaceut, lékárna Mgr. Jana Bártová, s.r.o.
 • 2015-dosud Lektorka homeopatie pod záštitou Homeopatické lékařské asociace a podpora pro společnost Boiron Praha
 • 2010-2016 Farmaceutický asistent, lékárna Mgr. Jana Bártová, s.r.o.