Mgr. Jitka Lysická

Mgr. Jitka Lysická
12.

Pátek 26. 11.

Postzosterové bolesti pohledem lékárníka

S tématem léčby pásového oparu (Herpes zoster) se čas od času setkáváme i v našich lékárenských praxích. Nabízí se zde možnost podat pomocnou ruku v podobě
homeopatických léků, které nejenže vhodně doplňují zvolenou terapii, ale zároveň mohou předejít i následným komplikacím, mezi než zahrnujeme i postzosterové bolesti. Představím vám kazuistiku paní, ročník 1933, s postzosterovými potížemi. U polymorbidní pacientky je homeopatická léčba velmi výhodná díky její bezpečnosti, šetrnosti, nenávykovosti a především je bez kontraindikací. Klíčovými léky jsou: ARSENICUM ALBUM, CAUSTICUM, HYPERICUM PERFORATUM. Navíc je vhodné pečovat i o starající se osoby (v tomto případě vnučka).