Mgr. Šárka Chlebanová

Mgr. Šárka Chlebanová
14.

Pátek 26. 11.

Akutní herpesvirová onemocnění – dvě kazuistiky z lékárny

Herpetické viry jsou jedny z nejkomplexnějších a nejčastěji se vyskytujících virů ve zvířecích a lidských organismech. Jako jedny z mála virů jsou opatřeny schopností dlouhodobé perzistence a latentní infekce v těle primárně infikovaných jedinců. K prvotní nákaze dochází zpravidla v dětském věku, přičemž k reaktivaci viru může dojít kdykoli v průběhu života v důsledku enormní zátěže, stresu, či imunitního deficitu hostitele. Za tárou lékárny často konzultuji méně závažné manifestace onemocnění, jako jsou plané neštovice, herpetická gingivostomatitida, labiální, genitální, či pásový opar. Lékárna je totiž nejvíce dostupné zdravotnické zařízení, kam pacient zamíří pro erudovanou radu v samoléčbě. Poradenství v oblasti méně závažných herpesvirových onemocnění je vždy komplexní a zahrnuje účinnou pomoc při úlevě od akutních potíží, mírnění komplikací, ale i efektivní prevenci a profylaxi. Ve všech těchto aspektech mohou pomoci správně zvolené homeopatické léky – v samoléčbě, či jako doplněk k léčbě kauzální. Jako ukázku práce lékárníka v této problematice představím dvě kazuistiky z nedávné doby.