MUDr. Eliška Bartlová

MUDr. Eliška Bartlová
7.

Pátek 26. 11.

Destruktivní vývoj pacienta

Preskripce homeopatického léku Luesinum se opírá o dvě základní kriteria. Je předepisován na základě podobnosti pacientových obtíží s jeho patogenetickým obrazem, popsaným v Materia medica, nebo jako základní bioterapeutikum luetického způsobu reakce.
Může pak i podpořit účinek jiného luetického léku nebo může „zatřást“ nehybným, hůře reagujícím organismem. Luesinum a jeho komplementární a drenážní lék. Jedinec „mimo normu“ - jeho tělesné a duševní znaky, projevy chování. Univerzální úroveň - globální ohrožení luetickým způsobem reakce, sociální izolace, „odtržení“. V ilustrativní kasuistice životního příběhu pacienta luetického způsobu reakce přináším jeho cestu k sebedestrukci, ale i jeho cestu k naději … na počátku fluorická konstituce včetně dystrofických a dysmorfických rysů, pak typické problémy tohoto způsobu reakce. Psychický vývoj léku Luesinum - schéma dle dr. Patricka Pitrona.