MUDr. Jaroslav Čupera

MUDr. Jaroslav Čupera
19.

Pátek 26. 11.

Komplikovaná pacientka a komplexní léčba

Ve svém příspěvku popisuji léčbu komplikovaných potíží u pacientky po opakovaných urogynekologických operacích s následnou chronickou pánevní bolestí a chronickými uroinfekty.