1. 11. 2024

PRAHA palác Žofín

IX. ročník KIM

KONGRES INTEGROVANÉ MEDICÍNY 2024

+ SEMINÁŘ ČLAS ČLS JEP

Chystáme další ročník KIM!
Již IX. ročník Kongresu Integrované Medicíny se uskuteční 1. listopadu od ranních hodin v pražském paláci Žofín. Chystáme pro Vás opět zajímavý program plný přednášek a kazuistik z oblasti akupunktury, homeopatie a alternativních oborů.

O kongresu
integrované medicíny

Kongres každoročně sdružuje lékaře a specialisty napříč různými obory integrované medicíny. Těší se oblibě také díky množství inspirativních kazuistik z homeopatie, akupunktury, canisterapie a dalších oborů integrované medicíny.

Ohlédnutí za minulým ročníkem

Kongres společně pořádají: