3. 11. 2022

PRAHA
palác Žofín

VII. ročník KIM

KONGRES INTEGROVANÉ MEDICÍNY 2022

POD ZÁŠTITOU SPOLEČNOSTÍ:

O kongresu
integrované medicíny

Kongres každoročně sdružuje lékaře a specialisty napříč různými obory integrované medicíny. Těší se oblibě také díky množství inspirativních kazuistik z homeopatie, akupunktury, canisterapie a dalších oborů integrované medicíny.

HLAVNÍ PARTNER KONGRESU:

www.boiron.cz

PARTNĚŘI KONGRESU:

Doporučujeme:
Kongres společně pořádají: