3. 11. 2023

PRAHA palác Žofín

VIII. ročník KIM

KONGRES INTEGROVANÉ MEDICÍNY 2023

+ SEMINÁŘ ČLAS ČLS JEP

Děkujeme za další skvělý ročník!
VIII. Kongres Integrované Medicíny je za námi a my Vám děkujeme za obrovský zájem a skvělou atmosféru. Budeme se těšit zase za rok!

O kongresu
integrované medicíny

Kongres každoročně sdružuje lékaře a specialisty napříč různými obory integrované medicíny. Těší se oblibě také díky množství inspirativních kazuistik z homeopatie, akupunktury, canisterapie a dalších oborů integrované medicíny.

Ohlédnutí za minulým ročníkem

Kongres společně pořádají: