IX. ročník Kongresu integrované medicíny 2024 + Seminář ČLAS ČLS JEP

Již IX. ročník Kongresu Integrované Medicíny (KIM) se uskuteční 1. listopadu od ranních hodin v pražském paláci Žofín. Chystáme pro Vás opět zajímavý program plný přednášek a kazuistik z oblasti akupunktury, homeopatie a alternativních oborů.

Záštitu nad akcí přislíbila Česká Lékařská Akupunkturistická Společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLAS JEP) a Homeopatická Lékařská Asociace (HLA). Prezidentem letošního kongresu bude MUDr. Jaroslav Čupera.

Registrace na kongres se spouští 1.7.2024. Pokud byste se chtěli kongresu účastnit aktivně a přispět zajímavou přednáškou, zaregistrujte se nejpozději do 31.8.2024. V tomto termínu stačí znát pouze název Vaší přednášky. Kompletní prezentaci je potřeba odevzdat do 30.9.2024.

Budeme se moc těšit na Vaše zajímavé příspěvky a na viděnou 1. listopadu!

Organizační tým KIM

POD ZÁŠTITOU SPOLEČNOSTÍ:

HLAVNÍ PARTNER KONGRESU:

PARTNEŘI KONGRESU:

O Kongresu
integrované medicíny

 

Zajímaví řečníci

Každý rok představujeme řečníky s obohacujícími a inspirativními kazuistikami z jejich každodenní praxe.

Spolupráce

Spolupracujeme s organizacemi a odborníky, kteří se věnují akupunktuře, homeopatii, canisterapii a dalším alternativním oborům.

Setkání s kolegy

KIM poskytuje místo pro setkání a představení odborníků z různých oborů integrované medicíny.

Doprovodný program

Odborný program kongresu je obvykle obohacen uměleckým vystoupením a ukázkami sponzorů s možností vyzkoušení přístrojů.