VÍTEJTE VII. ročník Kongresu integrované medicíny 2022:

Letošní kongres se bude po dvouleté přestávce kvůli epidemii Covid-19 opět konat s osobní účastí

a to v krásných prostorách paláce Žofín v Praze.

Termín byl stanoven na čtvrtek 3. 11. 2022 od ranních do odpoledních hodin.

Můžete se těšit na spoustu zajímavých kazuistik z integrované medicíny, které doplní kulturní vystoupení.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK ČR a bude akreditována pro lékaře.

Jsme moc rádi, že se budeme moci znovu osobně setkat a společně se vzdělávat.

Organizační tým KIM

O Kongresu
integrované medicíny

 

Zajímaví řečníci

Každý rok představujeme řečníky s obohacujícími a inspirativními kazuistikami z jejich každodenní praxe.

Spolupráce

Spolupracujeme s organizacemi a odborníky, kteří se věnují akupunktuře, homeopatii, canisterapii a dalším alternativním oborům.

Setkání s kolegy

KIM poskytuje místo pro setkání a představení odborníků z různých oborů integrované medicíny.

Doprovodný program

Odborný program kongresu je obvykle obohacen uměleckým vystoupením a ukázkami sponzorů s možností vyzkoušení přístrojů.