POŽADAVKY NA PREZENTACI

Prezentaci je potřeba zaslat elektronicky emailem na prednasky@gemini.cz nejpozději do 29.10.2023.

  • Powerpointová prezentace (jmeno_souboru.ppt/pptx) ve formátu 16:9.
  •  Čas vyhrazený na prezentaci je maximálně 20 – 25 minut včetně diskuze. Na blížící se časový limit přednášejícího upozorní časomíra.
  • Prezentace musí obsahovat otázku pro publikum s vyznačenou správnou odpovědí. 

INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Přednášející mají možnost využít neplaceného parkování přímo v areálu Žofínského paláce. Pro rezervaci parkovacího místa nás prosím kontaktujte na email: veronika.hubackova@gemini.cz.

Po příchodu je nezbytné se zaregistrovat u registračního stánku označeného jako VIP / PŘEDNÁŠEJÍCÍ. Zde obdržíte kongresové materiály i všechny důležité informace.

Prezentace se odevzdávají elektronicky emailem na prednasky@gemini.cz. Není tedy nutné je mít u sebe fyzicky na flash discích.

Každému z přednášejících bude zaslán přesný čas jeho kazuistiky v odborném programu kongresu předem. Slidy si prezentující přepíná sám pomocí prezentéru. Prezentaci mu na dálku spustí režie a prezentující ji může sledovat přímo před sebou na náhledových monitorech.

Účastníci kongresu volí správnou odpověď u otázky pro publikum u jednotlivých kazuistik pomocí svých mobilních telefonů a QR kódů.

Aktivní účastníci obdrží 13 kreditů v rámci systému celoživotního vzdělávání. Uvedení spoluautoři, kteří se na přednášce podíleli získají obvykle 5 kreditů. V případě fyzické účasti spoluautora na festivalu získává tento účastník 11 kreditů. 

Pro přednášející je účast na festivalu automaticky zdarma.