KIM 26. 11. - 12. 12. 2021 online PROGRAM

Případná změna vyhrazena.

Akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK ČR a ohodnocena 3 kredity pro lékaře.

1.
BOLEST jako prosba o láskyplnou péči

MUDr. Ilona Ludvíková

BOLEST jako prosba o láskyplnou péči

Na kazuistice mladého pacienta uvedu příklad, jak intenzívně může správně zvolený homeopatický léčebný postup ovlivnit zapojení člověka s anamnézou několikaletého bolestivého syndromu zpět do normálního života. Projdeme společně všechny fáze vzniku bolestivého syndromu: od fyzické bolesti přes vyčerpávající „neužitečnou“ psychotizaci bolesti, která pacienta dlouhodobě vyčerpává až ho nakonec nasměruje k sociálnímu problému-částečné invalidizaci ve velmi mladém věku. Položíme si otázku, jak se v celém procesu uplatňují biogenní aminy (histamin-serotonin a dopamin), endorfiny i lokální metabolická situace v tkáních při hojení úrazu.

2.
Mikrobiom lidského těla v souvislostech

RNDr. Petr Ryšávka, Ph.D.

Mikrobiom lidského těla v souvislostech

Přednáška se zaměří na shrnutí aktuálních poznatků o lidském mikrobiomu (dutina ústní, plíce, pokožka, střevo) se důrazem na vztah střevního mikrobiomu k vybraným onemocněním (onemocnění jater, ledvin, střevní záněty, atopická dermatitida, onkologické onemocnění, obezita) a k metabolismu léčiv. Část přednášky se zaměří také na vliv probiotické suplementace na strukturu a úpravu střevního mikrobiomu.

3.
Levostranný syndrom karpálního tunelu u pacientky se závažným postižením pravé horní končetiny - kazuistika

MUDr. Ladislav Fildán

Levostranný syndrom karpálního tunelu u pacientky se závažným postižením pravé horní končetiny - kazuistika

Léčba levostranného syndromu karpálního tunelu u 62 leté pacientky se závažným postižením pravé horní končetiny, která je prakticky nefunkční. Potíže s levou rukou začaly již před r. 2010. Proto byla vcelku úspěšná léčba syndromu karpálního tunelu levé ruky pro pacientku velmi důležitá. Jedná se o neskutečně komplikovaný případ i s vlivem více iatrogenních postižení. V prezentaci je uvedena složitá anamnéza vývoje potíží a využití akupunktury, kolagenních injekcí a biodermálních nití při léčbě syndromu karpálního tunelu.

4.
Myofasciální kužel očnice a léčba suchého oka

MUDr. Jana Stodůlková

Myofasciální kužel očnice a léčba suchého oka

Přednáška je zaměřena na spojitost s operačními oftalmologickými zákroky, po nichž se poměrně často syndrom suchého oka vyvine. Léčba je založena na relaxaci muskulofasciálního kuželu očnice specificky zavedenou jehlou do orbity. Dle klinických výsledků je uvolnění kuželu pravděpodobným mechanismem usnadnění přítoku a uvolňování slzného filmu na povrch oka. Zdokumentovaná anatomická pitva potvrdila prostup jehly anatomickou strukturou, která spustí synchronizovanou odpověď pojiva na mechanický stimul punktury s následnou dekompresí celého slzného aparátu.

5.
Zažívací systém a celiakie

MUDr. Strnadelová Vladimíra

Zažívací systém a celiakie

Celiakie je autoimunitní a částečně geneticky podmíněné onemocnění. Velmi přibývá lidí, kterým byla zjištěna tato diagnóza. Jedinou léčbou je úplné vysazení lepku (pšenice, žito, ječmen, oves). Velmi často však i po vysazení těchto obilovin nedochází k úplnému vymizení obtíží a lidé mají nejen obtíže zažívací, ale i imunitní, které jsou nejčastěji provázené únavou. Je to proto, že významným podílem na této nemoci nese kvalita tenkého střeva. Od ní se pak odvíjí i zátěž dalších zažívacích orgánů a to zvláště jater a slinivky břišní. Tyto důsledky se však neodstraní pouze vysazením lepku. Je třeba regenerovat střevo a upravit stravu tak, aby odpovídala schopnosti a možnosti našeho trávicího systému, což vede k regeneraci sliznice střeva, úpravě střevního osídlení a nápravě všech trávicích orgánů.

6.
"Spojené nádoby"

MUDr. Petra Uhlářová

"Spojené nádoby"

V kazuistice popisuji "příběh" malého, hodně neposedného, chlapce a jeho unavené maminky. Chlapec byl dlouho očekávaným potomkem, prvním synem, ze kterého se postupem času stal malý despota. Rodiče byli na  konci psychických i fyzických sil, starší sestra se stáhla do sebe, začala být méně komunikativní. Zabývám se postupným vývojem homeopatické léčby, a chlapcových obtíží od jeho batolecího věku a kladu si otázku: "Kdo tady vlastně potřebuje pomoct?  A čím mám pomoct?"

7.
Destruktivní vývoj pacienta

MUDr. Eliška Bartlová

Destruktivní vývoj pacienta

Preskripce homeopatického léku Luesinum se opírá o dvě základní kriteria. Je předepisován na základě podobnosti pacientových obtíží s jeho patogenetickým obrazem, popsaným v Materia medica, nebo jako základní bioterapeutikum luetického způsobu reakce.
Může pak i podpořit účinek jiného luetického léku nebo může „zatřást“ nehybným, hůře reagujícím organismem. Luesinum a jeho komplementární a drenážní lék. Jedinec „mimo normu“ - jeho tělesné a duševní znaky, projevy chování. Univerzální úroveň - globální ohrožení luetickým způsobem reakce, sociální izolace, „odtržení“. V ilustrativní kasuistice životního příběhu pacienta luetického způsobu reakce přináším jeho cestu k sebedestrukci, ale i jeho cestu k naději … na počátku fluorická konstituce včetně dystrofických a dysmorfických rysů, pak typické problémy tohoto způsobu reakce. Psychický vývoj léku Luesinum - schéma dle dr. Patricka Pitrona.

8.
Jak lze během života ovlivnit svůj zdravotní stav pomocí bylin a postupů TČM

MUDr. Helena Čutová

Jak lze během života ovlivnit svůj zdravotní stav pomocí bylin a postupů TČM

Pomocí 5 prvků můžeme popsat energie i materiální věci kolem nás, jejich pomocí pak můžeme popsat i nemoci a škodliviny, které náš zdravotní stav ovlivňují. Cvičením a stravou pak můžeme během života ovlivnit stav našich orgánů a tak lépe reagovat na okolí, klima a fáze našeho životního cyklu. Lékař akupunkturista by měl také akupunkturou ovlivňovat nejen nemoc, ale reagovat na přepokládaný jev, věk, nemoc, klima. Při začátku léčby je nejdůležitější pacientovi vysvětlit, jak se má stravovat, jak posilovat svoji vitální energii pohybovou aktivitou, a jakou medikaci užívat dlouhodobě (léčiva tradiční čínské medicíny, gemoterapii, homeopatii, Bachovu květovou terapii, preparáty arjuvedy).

9.
Možnosti elektroakupunktury u dětských pacientů

MUDr. Peter Olšák

Možnosti elektroakupunktury u dětských pacientů

10.
Arnica montana v praxi porodní asistentky

Bc. Romana Gogelová

Arnica montana v praxi porodní asistentky

Arnica montana je jeden z nejznámějších a nejčastěji používaných léčivých přípravků v homeopatii. V mnohých domácích lékárničkách má tento homeopatický lék své místo především  pro případy nejrůznějších úrazů. Možnost jeho využití je však mnohem širší. Tato prezentace představí možnosti využití léku Arnica montana v kombinaci s jinými homeopatickými léky a kazuistiky z praxe porodní asistentky.

11.
Psychosomatický koncept nemoci a léčení se zaměřením na práci Zdravotního klauna

Eva a Jan Kynclovi

Psychosomatický koncept nemoci a léčení se zaměřením na práci Zdravotního klauna

Pro udržení dlouhodobého zdraví a úspěšnou léčbu je nutné, aby se lékař i léčený soustředili na všech pět aspektů bytí: biologický, psychologický, sociální, spirituální a energetický. Prací se sociálním aspektem v lékařském prostředí se věnuje Zdravotní klaun. Přednáška ozřejmí nejen principy práce, ale i celkovou filozofii a výcvik Zdravotního klauna. Speciální pozornost včetně kazuistiky věnujeme multioborovému muzikoterapeutickému projektu na oddělení dětské NIP.

12.
Postzosterové bolesti pohledem lékárníka

Mgr. Jitka Lysická

Postzosterové bolesti pohledem lékárníka

S tématem léčby pásového oparu (Herpes zoster) se čas od času setkáváme i v našich lékárenských praxích. Nabízí se zde možnost podat pomocnou ruku v podobě
homeopatických léků, které nejenže vhodně doplňují zvolenou terapii, ale zároveň mohou předejít i následným komplikacím, mezi než zahrnujeme i postzosterové bolesti. Představím vám kazuistiku paní, ročník 1933, s postzosterovými potížemi. U polymorbidní pacientky je homeopatická léčba velmi výhodná díky její bezpečnosti, šetrnosti, nenávykovosti a především je bez kontraindikací. Klíčovými léky jsou: ARSENICUM ALBUM, CAUSTICUM, HYPERICUM PERFORATUM. Navíc je vhodné pečovat i o starající se osoby (v tomto případě vnučka).

13.
Stravováním a moxováním k (trvalému) zdraví

MUDr. Petra Uríková

Stravováním a moxováním k (trvalému) zdraví

34-letá pacientka, snažící se o otěhotnění už více než 9 let, přichází také pro trávicí a psychické potíže, tinnitus, bolesti hlavy, bederní a krční páteře a výrazné premenstruační potíže. Na sezení nechodí moc často, takže přestože je léčena i akupunkturou a bylinnými preparáty, nejúčinnější je to, co dodržuje doma sama – stravování podle tradiční čínské medicíny a moxování neboli nahřívání akupunkturních bodů. Přichází jako unavená úřednice, po roce vedení je schopná si do velké míry pomoct sama, mění práci a pouští se do studia tradiční čínské medicíny.

14.
Akutní herpesvirová onemocnění – dvě kazuistiky z lékárny

Mgr. Šárka Chlebanová

Akutní herpesvirová onemocnění – dvě kazuistiky z lékárny

Herpetické viry jsou jedny z nejkomplexnějších a nejčastěji se vyskytujících virů ve zvířecích a lidských organismech. Jako jedny z mála virů jsou opatřeny schopností dlouhodobé perzistence a latentní infekce v těle primárně infikovaných jedinců. K prvotní nákaze dochází zpravidla v dětském věku, přičemž k reaktivaci viru může dojít kdykoli v průběhu života v důsledku enormní zátěže, stresu, či imunitního deficitu hostitele. Za tárou lékárny často konzultuji méně závažné manifestace onemocnění, jako jsou plané neštovice, herpetická gingivostomatitida, labiální, genitální, či pásový opar. Lékárna je totiž nejvíce dostupné zdravotnické zařízení, kam pacient zamíří pro erudovanou radu v samoléčbě. Poradenství v oblasti méně závažných herpesvirových onemocnění je vždy komplexní a zahrnuje účinnou pomoc při úlevě od akutních potíží, mírnění komplikací, ale i efektivní prevenci a profylaxi. Ve všech těchto aspektech mohou pomoci správně zvolené homeopatické léky – v samoléčbě, či jako doplněk k léčbě kauzální. Jako ukázku práce lékárníka v této problematice představím dvě kazuistiky z nedávné doby.

15.
Chronický dermatologický pacient a jeho cesta k trvalému zdraví pomocí spojení metod konvenční a alternativní medicíny

MVDr. Vendula Hubáčková

Chronický dermatologický pacient a jeho cesta k trvalému zdraví pomocí spojení metod konvenční a alternativní medicíny

“Na každé křižovatce na cestě, která vede do budoucnosti, stojí proti pokrokovému duchu tisíce těch, jejichž úkolem je střežit minulost”. Tento citát vystihuje proud jímž se ubírá dnešní medicína. Kazuistika fenky bígla Sindy, která i navzdory nasazení těch nejsilnějších léků trpěla měsíce vážnými opakujícími se kožními problémy. Až houževnatá vůle majitele ji pomoci, ji přivedla na cestu alternativní medicíny. Ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí a že zvíře, stejně jako člověk, je spojená nádoba duše a těla.

16.
Výpotek v koleni u těhotné pacientky a její poporodní komplikace

MUDr. Rudolf Uhlář

Výpotek v koleni u těhotné pacientky a její poporodní komplikace

V kazuistice popisuji  příběh těhotné pacientky, která mě vyhledala v 7 měsíci gravidity s bolestí kolene. Koleno s opakujícím se výpotkem. Výraznou bolestí celého těla. Jak léčit těhotnou v 7 měsíci gravidity? Těžká volba. Po porodu záhadný nález na skeletu. Opět stojím před rozhodnutím jak léčit. Pomůže homeopatie, nejedná se o onkologickou diagnózu Mnoho otázek. Odpovědi se dočkáte během přednášky. Usaďte se do křesel, nalijte si červené či bílé víno, dle libosti, a poslouchejte.

17.
Akupunktura a akutní zevní napadení

MUDr. Zuzana Vančuříková

Akupunktura a akutní zevní napadení

Na správném a včasném léčení běžných „nachlazení“, napadení zevní škodlivinou, záleží, aby se škodlivina (xieqi), nedostala a neusídlila v nitru těla a nebyla tak příčinou závažných anebo chronicky probíhajících nemocí. Ve svém příspěvku bych se chtěla věnovat akupunkturnímu ošetření běžných akutních nemocí, které se nacházejí v povrchu těla a jsou způsobeny zevními škodlivinami chladem, větrem, horkem, suchem, vlhkem (han, feng, re, zao, shi), nebo jejich kombinacemi. Každá ze zevních škodlivin má své charakteristické vlastnosti. Pokud tyto škodliviny napadají povrch těla biao, používají se akupunkturní body, které obecně otevírají povrch a podporují pocení, odstraňují vítr, chlad (moxa) či horko, napravují správný tok čchi a podporují dobře rozptylující a klesavé funkce čchi plic.

18.
Můj rok s Johankou

MUDr. Květoslava Kacířová

Můj rok s Johankou

Ve svém sdělení Vám chci na klinickém případu ukázat, jak je pro pacienta výhodné, když jeho praktický lékař zná homeopatii a používá ji ve své každodenní praxi. Podělím se s Vámi o příběh Johanky, pro kterou je homeopatie běžnou léčebnou metodou již od narození. V posledním roce bojuje s těžkou nemocí a jak sama říká : „ Nebýt homeopatie, tak u léčbu asi nezvládnu. Proč nemohou homeopatika užívat všechny děti, na onkologii? Vždyť je mi méně zle, než těm mým kamarádům tady v nemocnici.“ A její maminka jen přitakává. Mají za sebou rok intenzivní onkologické léčby a ještě jeden je čeká.

19.
Komplikovaná pacientka a komplexní léčba

MUDr. Jaroslav Čupera

Komplikovaná pacientka a komplexní léčba

Ve svém příspěvku popisuji léčbu komplikovaných potíží u pacientky po opakovaných urogynekologických operacích s následnou chronickou pánevní bolestí a chronickými uroinfekty.

Případná změna v programu vyhrazena.

Pro zaregistrované účastníky:

Děkujeme vám, že se účastníte vzdělávacích akcí i v této složité době.