MUDr. Jana Stodůlková

9:20-9:45

Čtvrtek 3. 11. 2022

Bude (mi) to fungovat?

ANOTACE

Přednáška zahrnuje dvě kasuistiky.
První z nich představuje pacienta s postižením periferního nervu s anamnesticky významným vakcinačním protokolem před vypuknutím nemoci. Zahrnoval i vakcínu proti covidu. Druhá kasuistika předvádí pacienta s postižením periferního nervu po onemocnění COVID-19.
Do jaké míry nám tyto dva nové epidemiologické faktory ovlivní léčbu akupunkturou? Přednáška dokumentovaná videi nás provede léčbou od anamnézy po její výsledek.

Predikce úspěšnosti akupunkturní léčby je ovlivněna mnoha faktory. Roli sehrává i profesní zkušenost. Vývoj však přináší nespočet proměnných, ke kterým patří i nově vzniklá epidemiologická situace. Akupunktura se tomu přizpůsobuje a modifikuje postupy. Reaguje na populační požadavky v péči o zdraví.
Nové biologické faktory však mohou komplikovat léčbu jinak dobře akupunkturou ovlivnitelných onemocnění.

Přednáška sděluje, jak ovlivnili covid a vakcinace proti němu výsledek léčby a akupunkturní postup u dvou variací post covidových a post postvakcinačních potíží.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Promovala v roce 1991 na LF UPOL obor zubní lékařství, kterému se věnovala posléze ve své privátní praxi téměř 25 let. Souběžně se stomatologickou praxí studovala na Katedře Akupunktury na ILF Praha pod vedením MUDr. Milady Barešové, kde v roce 2005 získala Kredit I. stupně pro výkon akupunktury udělený ČLAS ČLS JEP. V roce 2016 jí byl udělen Kredit II. stupně pro výkon akupunktury. Své znalosti akupunktury si dále rozšiřovala na 1. škole TČM Čs. Sinobiologické Společnosti v letech 2005-2009.
Vystudovala homeopatii pod HLA-CEDH. Svá studia zakončila zkouškou v roce 2017. V současnosti se plně věnuje akupunktuře a homeopatii ve své Ordinaci Integrované Medicíny ORIEM s.r.o. ve Zlíně nejen pro oblast orofaciální, která zůstává jejím oblíbeným tématem. Svou vlastní metodu léčby myofasciální bolesti obličeje akupunkturou přednášela v ČR i v zahraničí. Na toto téma vedla jako školitel i studentskou práci SVOČ na LF UPOL, která získala 2. místo v celostátním kole SVOČ a byla nominována k prezentaci na Evropské konferenci studentských vědeckých prací v Gronningenu.
Byla školitelkou další studentské vědecké práce SVOČ na LF UPOL na téma Léčba suchého oka akupunkturou. Je autorkou vlastního postupu léčby syndromu suchého oka za použití hluboké intraorbitální akupunktury.

PRACOVIŠTĚ:

MUDr. Jana Stodůlková, Ordinace Integrované Medicíny ORIEM
U Gemini 360, 760 01 Zlín
e-mail: ordinace@oriem.cz