MUDr. Peter Olšák

13:40-14:05

Čtvrtek 3. 11. 2022

Člověk jako celostná bytost z pohledu akupunktury a tradiční medicíny

ANOTACE

Zdraví člověka ovlivňuje mnoho faktorů. V diagnostice a léčbě onemocnění hrají roli změny morfologické, funkční, emocionální a další. Tyto se vzájemně ovlivňují, a je důležité rozpoznat jaká kaskáda dějů v lidské bytosti spouští stav, který už označujeme za nemoc. Hierarchií řízení a ovlivňování všech procesů se již zabývali mnohé kultury před námi. Pochopení těchto principů nám umožní kvalitnější diagnostiku a následně také lépe zacílit léčbu našich pacientů. Nerespektování těchto zásad může vést k nevhodné nebo málo účinné léčbě. Kazuistiky pacientů napoví, jak lze ovlivnit různé symptomy.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Narodil se v r. 1985 v obci Ilava na Slovensku. Vystudoval gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíně. Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvoval v letech 2005-2011. Poté nastoupil na rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. V roce 2016 úspěšně složil atestaci z oboru Rehabilitační a fyzikální medicína.

Od r. 2017 je členem výboru České lékařské akupunkturistické společnosti. Aktivně se podílí na pregraduální a postgraduální výuce studentů a lékařů. Mezi jeho profesní zájmy patří léčba pomocí metod, které vyžadují aktivní účast lékaře, a také část lékařského umění jako je např. manuální medicína a akupunktura. Postupně při své práci vyvíjel různé formy aplikací elektroakupunktury, které pomáhají pacientům zbavit se bolestí a navrací jim pohyb. Studuje doktorský program na ústavu lékařské biofyziky LF UP, kde v rámci studia usiluje o implementaci léčebných postupů elektroakupunktury do běžné lékařské praxe.

Pracoviště:

  • SLL Janské Lázně DL Vesna
  • Ústav biofyziky LF UP Olomouc