MUDr. Magdalena Záchová + Mgr. Margareta Šlemínová

11:10-12:30

Čtvrtek 3. 11. 2022

COVID-19 pohledem homeopata - bio-psycho-sociální fenomén

ANOTACE

U onemocnění SARS CoV. 2 (zvláště u původní varianty a britské varianty) je známo, že má nejenom velkou afinitu k respiračním tkáním, ale ovlivňuje celkovou zánětlivou odpověď včetně změn homeostázy. Jedná se tedy o celkové zánětlivé onemocnění, které může mít řadu klinických projevů a to nejen respiračních. Objevovaly se příznaky typu zánětů moč. cest, výskyt pásových oparů, zhoršení jaterních funkcí, atd.

Začaly jsme zkoumat psychické nastavení pacientů a velmi často se vyskytovaly úzkostné poruchy, subdepresivní stavy, velká únava. Při bližším zkoumání, kdy jsme pracovaly s časovou osou, jsme u velké části pacientů došly ke zjištění, že těmito stavy kdysi v minulosti pacienti prošli. Bylo pro nás velmi zajímavé tento jev diskutovat i s psychoterapeuty a jejich pohled, zvláště pohled psychoanalytický, nás velmi zaujal.

V terapii se projevuje u klientů po covidu výrazný regres, který se u dětí a mládeže stává zásadním problémem v jejich vývoji. Hledáme odpovědi na to, kde je hranice mezi působením samotného covidu a tzv. proticovidových opatření – a to nejen v rovině individuálního mentálního zdraví, ale i vztahové dynamiky celých rodin. Proto jsme se rozhodly , že bychom se rády podělily s našimi postřehy a zkušenostmi a pokusily se nahlédnout na onemocnění SARS-CoV -2 celém bio-psycho-sociálním kontextu.

PROFESNÍ ŽIVOTOPISY

MUDr. Magdalena Záchová

K psychosomatice mne vedla cesta od akutní medicíny (atestace ARO 2000), přes kurz akupunktury IPVZ (2007-2008), studium homeopatie ve francouzské škole CEDH (2009-2011), kurz EAV pod vedením MUDr. Věry Dolejšové (2014) a praktické lékařství (atestace VPL  2013). V roce 2017 -2022 jsem absolvovala výcvik v rodinné terapii psychosomatických onemocnění. Atestaci z psychosomatiky jsem pak složila v roce 2021. V současné době pracuji na ARO v Kladně na zkrácený úvazek a provozuji psychosomatickou a homeopatickou poradnu včetně rodinné terapie v Praze. Jsem lektorkou vzdělávání lékařů a pracovníků ve zdravotnictví v homeopatii francouzské školy CEDH.

Mgr. Margareta Šlemínová, RSHom

Vzdělání University of Amsterdam (psychopathology, Theory and practise of educational studies), UK Praha (speciální pedagogika, specializace etopedie), následně psychoterapeutický výcvik arteterapeutický, seminář pro hypnoterapii, výcvik v diagnostice, testovací a školní program Neurofyziologické psychologie, Master Class pozitivní psychologie v Bristolu, Základy homeopatické terapie CEDH, Homeopathy Detox Therapy aj. Členka britské profesní komory Society of Homeopaths.
Pracovala jako terapeut ve Středisku pro rodinu a mezilidské vztahy v Liberci (individuální a párová terapie, náhradní rodinná péče, arteterapie), jako terapeut v krizové intervenci, vysokoškolský učitel (předmět poradenství), lektor odborných seminářů a praktický homeopat. Dále přednášková činnost, v současné době privátní poradenská praxe v Praze. Spolupráce s kolegy v rodinné terapii, psychosomatice a vzdělávání.

Soukromá poradenská praxe: msleminova@gmail.com