MUDr. Ladislav Fildán

14:30-14:55

Čtvrtek 3. 11. 2022

Medicínsky nevysvětlitelné symptomy v dutině ústní – MUOS. Možnosti akupunktury.

ANOTACE

Stoupající psychologické zatížení, sdílení svých zdravotních potíží na sociálních sítích, stárnutí polymorbidní populace vedou u pacientů k významnému zvýšení četných symptomů bolesti a dalších patologických pocitů v orofaciální oblasti, které stomatologové a další specialisté neumí vysvětlit na základě patologicko-anatomických nálezů.

Těchto pacientů je docela velký počet – asi 5-10% všech pacientů ve stomatologii. Jejich léčba se zdá být na bodě nula. Rozpaky kolem těchto pacientů vede k nejasné klasifikaci, absenci doporučené terapie, přeposílání mezi specialisty různých oborů. Často jsou poškozeni „v dobré víře“ lékaři, kteří provedou zbytečné terapie. Zájem o systematickou léčbu takových pacientů je zoufale nedostatečný. Zdravotní pojišťovny neumí ocenit pohovor s nemocným.

Úsilí zvrátit tuto situaci vedla ke vytvoření konceptu MUOS – medicínsky nevysvětlitelných příznaků v dutině ústní – a byly doporučeny diagnostické a léčebné procedury.

Klasifikace MUOS – bylo určeno 7 skupin (1).

Metoda:
Ve více než třicetileté praxi autor léčil řadu pacientů s MUOS, zejména po stomatologických zákrocích. Výsledky byly většinou dobře srovnatelné s jinými léčebnými postupy. V přednášce je uvedena kazuistika muže, který přišel k léčbě akupunkturou po více než 3 letech neúspěšné terapie. Velké zlepšení nastalo již od 3. sezení a trvá dodnes. V jeho potížích hrála hlavní roli psychosomatika.

Závěry:
Akupunktura by měly být použita v komplexním přístupu k léčbě MUOS jako bezpečná metoda, která mívá velmi dobré výsledky v léčbě bolesti a psychosomatických projevů u těchto problémů.

Literatura:
1. Šmucler R. Medically unexplained oral symptoms. Bolest. 2021;24 (3): 111-115

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

MUDr. Ladislav Fildán, předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP

Vzdělání:
• promoce v r.1980 Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
• atestace z anesteziologie a resuscitace 2. stupně 1988
• specializace na léčbu bolesti
• základní kurz akupunktury 1986
• oprávnění – Kredit II. stupně k provádění akupunktury ve všech indikacích od r. 1992
• kurzy v akupunktuře v ČR a v zahraničí (Srí Lanka, Německo, Taiwan)
• kurzy EAV pod vedením rakouských a německých lékařů
• kurzy v detoxikační medicíně podle MUDr. Josefa Jonáše
• homeopatické školy: francouzská, rakouská, anglická, holandsko-indická
• kurzy homotoxikologie v Baden-Baden, Německo
• kurzy v antroposofickém centru Goetheanum v Dornachu, Švýcarsko
• stáže — Institut celostní medicíny MUDr. Josefa Jonáše, přední EAV pracoviště ČR a Německo
• kurzy fyziologické regulační medicíny (Itálie, ČR)

Praxe:
• 1980-1984 — Anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice v Novém Jičíně, sekundární lékař
• 1992-2003 — Anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnice v Ivančicích, okr. Brno-venkov, zástupce primáře, vedoucí lékař rychlé zdravotnické pomoci, primář ARO, ambulance léčby bolesti a akupunktury v nemocnici Ivančice
• 1992-dosud — privátní ordinace biologické celostní medicíny a léčby bolesti v Brně

Odborné aktivity:
• vědecký sekretář České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP 1997-2005
• předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP od r. 2005
• vědecký sekretář XVI., XX., XXII., XXIII. Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovaciae cum participatione internationali
• prezident Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae 2009, 2013, 2017
• vědecký sekretář International Medical Symposium of Acupuncture and Related Techniques ICMART 2005, Praha
• přednášky na světových kongresech akupunktury od r. 2005 dosud
• školitel v základních kurzech akupunktury pro lékaře, přednášky na kongresech akupunktury, homeopatických kurzech, pro studenty farmacie,
• přednášky pro veřejnost s různými zdravotními tématy