MUDr. Ladislav Fildán

MUDr. Ladislav Fildán
3.

Pátek 26. 11.

Levostranný syndrom karpálního tunelu u pacientky se závažným postižením pravé horní končetiny - kazuistika

Léčba levostranného syndromu karpálního tunelu u 62 leté pacientky se závažným postižením pravé horní končetiny, která je prakticky nefunkční. Potíže s levou rukou začaly již před r. 2010. Proto byla vcelku úspěšná léčba syndromu karpálního tunelu levé ruky pro pacientku velmi důležitá. Jedná se o neskutečně komplikovaný případ i s vlivem více iatrogenních postižení. V prezentaci je uvedena složitá anamnéza vývoje potíží a využití akupunktury, kolagenních injekcí a biodermálních nití při léčbě syndromu karpálního tunelu.