VIII. ROČNÍK KONGRESU INTEGROVANÉ MEDICÍNY Na co se můžete těšit?

08:30 - 8:45

ZAHÁJENÍ KONGRESU​

08:45 - 10:30

I. BLOK

08:45 – 08:55
08:55 – 09:15
09:15 – 09:40
09:40 – 10:05
10:05 – 10:30

JUST
MUDr. Lucie Kozáková
MUDr. Jana Stodůlková 
Mgr. Lenka Sobková
MUDr. Helena Čutová

Prezentace sponzora
ORL léčba nemusí vždy bolet aneb jak vyzrát nad streptokokem (abstrakt)
Akupunkturní intervence při léčbě temporomandibulárních poruch (abstrakt)
Hormonální rovnováha z pohledu celostní péče o klientku (abstrakt) 
Jak brzy začít s akupunkturou při léčení chorob (abstrakt)

10:30 - 11:00

PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM

11:00 - 13:00

II. BLOK

11:00 – 11:10
11:10 – 11:30

11:30 – 11:55
11:55 – 12:20
12:20 – 12:45
12:45 – 13:00

BOIRON
doc. MUDr. František Pára, CSc.

MUDr. Hana Váňová
MUDr. Petra Uríková
MUDr. Viktorie Matvejko
doc. MUDr. František Pára, CSc.

Prezentace generálního partnera kongresu
Blokáda krční páteře – první pomoc aurikulopresurou (Věnováno mému učiteli
MUDr. Jaroslavu Debefovi).  (abstrakt)
Propojení dávných poznatků a výsledků současné vědy v homeopatii (abstrakt)
Inovativní přístup ve vzdělávání a sběru dat – samoošetření bodů alergie (abstrakt)
Zlomenina bérce a popálenina vařící vodou (abstrakt)
Ocenění za celoživotní přínos v oblasti celostní medicíny

13:00 - 13:45

PŘESTÁVKA S OBĚDEM

13:45 - 15:40

III. BLOK

13:45 – 13:55
13:55 – 14:20
14:20 – 14:40
14:40 – 15:00

15:00 – 15:20
15:20 – 15:40

DHU – Schwabe
MUDr. Peter Olšák
Mgr. Jana Pilecká
MUDr. Ladislav Fildán

MUDr. Karin Klimo-Kaňovská
MUDr. Kateřina Formánková

Prezentace sponzora
Od pozorování přes palpaci ke správné diagnóze a léčbě v akupunktuře (abstrakt)
Homeopatie a dětské emoce (abstrakt)
Polyneuropatie dolních končetin. Nadějný výsledek léčby závažné polyneuropatie pomocí kombinace akupunktury s dalšími metodami (abstrakt)
Homeopatie v dětské stomatologii (abstrakt)
Komplementární péče u pacienta s multiorgánovým postižením (abstrakt)

15:40- 16:00

ZÁVĚR KONGRESU

16:15 - 16:35

BUBENICKÁ SHOW DOMINIKA URÍKA

Ukončení registrace!
Děkujeme za Váš zájem o Kongres Integrované Medicíny. Naše kapacity jsou již naplněné.
Registrace online ani na místě už není možná.